SH.cz
Server:cnc-mimibazar-sk-2
Poskytovatel:SH.cz